Erdem Şatıroğlu, 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1989 yılından itibaren gerek özel sektör gerek Kamu'da, ulusal ve uluslararası projelerin; şantiye, proje yönetim, ihale komisyonu başkanlığı ve üst düzey yöneticilik olmak üzere bütün disiplerinde görev yaptı. 2010 yılı sonlarında kurduğu GEMDSE Proje Yönetim şirketi ile, pek çok özel ve Kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermekle birlikte, uluslararası kredilendilendirme kuruluşları da dahil olmak üzere sürdürülebilir yatırımlara ait fizibilite çalışmalarını da yürüttü. Halen GEMDSE Proje Yönetim firmasında yönetici ortak olarak ulusal ve uluslararası pek çok projenin farklı proje yönetim disiplilerinde görev yapmaktadır.