• Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünü ve sektörde faaliyet gösteren şirketleri analiz ederek sorunlara kalıcı çözümler üretmek;
  • Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin kurumsallaşmalarına ve yüksek rekabet gücüne ulaşmalarına yardımcı olmak;
  • Sektörün uluslararası standartlara ulaşmasına ve uluslararası pazardan daha yüksek pay almasına katkıda bulunmak;
  • Kentsel dönüşümün, yaşanabilirliği yüksek şehirlerden oluşan bir Türkiye'nin inşasına yönelmesi yönündeki çabaları desteklemek;
  • Sektörün ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretmek, yaygınlaştırmak ve bu amaçla eğitim faaliyetleri düzenleyerek sosyal ve ticari bir bilinç oluşturmak;
  • Sektörel veri bankaları kurarak ticari bilgiye, iş imkanlarına, finans kaynaklarına ulaşabilirliği kolaylaştırmak; yeni iş imkanlarının yaratılmasına ve iş birliği olanaklarının geliştirilmesine zemin oluşturmak;
  • Yasal mevzuatı taramak ve gerekli düzenlemelerin yapılması için ilgili her kesim ile işbirlikleri geliştirmek ve yürütmek Gayrimenkul ve İnşaat İş Birliği Platformu'nun amaçları arasında yer alır.