Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün uluslararası standartlara ulaşmalarını; sektörde faaliyet gösteren şirketlerin kurumsallaşmalarını, yüksek rekabet gücüne ulaşmalarını ve uluslararası pazardan daha yüksek pay almalarını; kentsel dönüşümün, şehirlerimizin çevreci, doğaya uyumlu, insan ihtiyaçlarını her yönü ile karşılayan ve bilimsel prensiplere uygun inşası çabasına dönüşmesini; sektörün ihtiyaç duyduğu hukuksal, ticari, sosyal bilgilere, iş imkanlarına ve finans kaynaklarına kolay ulaşabilmesini; yasal mevzuatın ihtiyaçları tam anlamı ile karşılayabilir bir hale getirilmesini hedefler.