Asuman Sönmez, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü' nde tamamladı. Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Doktora Programını tamamladı. Universitat Autonoma de Barcelona'da "Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi Doktora Programı"na misafir öğrenci olarak kabul edildi. Post-doktorasını 2014 yılında Wayne State University'de TÜBİTAK Bursu ile yaptı. "How Can I Get Money in the U.S. & Turkey" başlıklı kitabın yazarıdır. 2005 - 2014 yılları arasında akademisyen olarak çalıştı. AB, UNDP, ISTKA projelerinde çeşitli görevler aldı. TÜBİTAK KOBİ Mentoru ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. Halen Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.
Kağan Ünver, 1970 yılında İstanbul' da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji – Malzeme Mühendisliği mezun oldu. İşletme Yönetimi konusunda Yüksek Lisans ve Davranış Bilimleri çalışmaları yaptı. 1994 – 2005 yılları arasında "Eğitim Koordinatörü" olarak katıldığı Sabancı Holding Bünyesinde, pazarlama ve ürün, satış becerileri, satış yönetimi, iletişim, takım çalışması, liderlik, beden dili ve teknik eğitimlerin içeriklerinin geliştirilmesi ve sunulması konusunda çalıştı. Kağan Ünver, uzmanlık alanları, Davranış Psikolojisi, Motivasyonel Psikoloji, İletişim Teknikleri, Satiş Ekiplerinin Yönetimi, Satış Becerileri, Takım Çalışması ve Liderlik, Ürün Yönetimi, Proje Yönetimi, Hedef Belirleme ve Sonuç Alma, Sunum Teknikleri, Konuşma Sanatı, İletişim, Etkili Yaşam, Duygusal Zeka, NLP, Kuantum Fizigi ve Beden Dilidir.
Turgay Münyas, İstabul' da doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi' nde tamamladı. Maltepe Üniversitesi' nde MBA yapan Turgay Münyas, doktora çalışmasını Okan Üniversitesi' nde tamamladı. Çalışma alanları içinde; Sermaye Piyasaları, Finansal Piyasalar yer almaktadır. Okan Üniversitesi' nde Sermaye Piyasaları, Bankacılık ve Finansal Piyasalar derslerini vermektedir. Bankalar için lisanslı SPK uzmanları da yetiştiren Münyas' ın yayınlanmış birçok eseri ve makalesi bulunmaktadır.