Nevin Yurtman, 1983 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi' nden mezun olmuştur. Aynı Üniversitede 1986 yılında yüksek lisans, 1993 yılında Doktora çalışmasını tamamlamıştır. Yurtman& Kara Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağıdır. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde Arabulucular Sicili'ne kayıtlı "Arabulucu" dur. "Anonim Ortaklıklar ve Vergi Hukuku Yönünden İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı" isimli kitabı ve yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
Semra Güner, 1965 Kayseri doğumludur. 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1987 yılında atandığı Vergi Müfettişliği görevini 17 yıl yaptıktan sonra istifa etti. 2005 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta olup halen Pera Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin ortağıdır. 2013 yılında SPK'nın açtığı sınavla Bağımsız Denetçi oldu. Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi ve Muhasebe Uzmanlığı Sertifikası sahibidir. İnşaat sektörü ağırlıklı olmak üzere vergi, KDV iadesi, vergi davaları konularında denetim ve danışmanlık faaliyetini sürdürmektedir.
Durmuş Yıldıran, 1960 yılında Burdur'da doğdu. Lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi' nde tamamladı. Maliye Bakanlığı' nda Vergi Denetmeni olarak görev yaptı. 10 yıllık Vergi Denetmenliği görevinden sonra Moore Stephens Türkiye'de Sorumlu Ortak Başdenetçi olarak çalıştı. 2000 yılında Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatını alan Şirket Ortağımız Durmuş Yıldıran Pera Bağımsız Denetim VE YMM A.Ş. Sorumlu Ortak Baş Denetçi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
Dr. Sevilay Suyabatmaz; İstanbul Ünv. İktisat Fak. Ekonometri Bölümünden mezun olmuştur.Para-Banka Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır "Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Krizler Sonrası Finansal Piyasaların Durumu, Ticaret Bankalarının Pozisyonu ve Türkiye Örneği " konulu tez çalışması ile de 2003 yılında doktora derecesini elde etmiştir. Üniversitedeki görevinden ayrılarak bankacılık sektörüne geçen Suyabatmaz; Yatırım Proje Finansmanı, Mali Analiz ve İstihbarat, Kurumsal ve Ticari Bankacılık Pazarlama -Portföy Yönetimi (İnşaat Sektörü Pazarlama Portföy Yönetimi), Stratejik Pazarlama konularında çalışmıştır. Bankacılık mesleği boyunca elliye yakın teknik, yönetsel ve kişisel gelişim kapsamlı eğitim ve seminerlere katılmıştır. ETİCAD ve Boğaziçi Ünv. işbirliği ile başlatılan YENTA' nın Danışma Kurulu üyesidir.
Faruk Yılmaz, 1964 yılında Samsun' da doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi' nde tamamladı. Ayrıca Maliye Bakanlığı Ankara Mesleki Eğitim kursu (Gelir ve Gider Mevzuatı ve uygulamaları 4 yarı yıl) mezunudur. 1987 yılında Maliye Bakanlığı' nda çalışmaya başladı. Samsun, Amasya, Edirne ve İstanbul da çeşitli vergi dairelerinde vergi dairesi müdürlüğü yaptı ve 2014 yılında emekli oldu. İstanbul Ticaret Mahkemelerinde bilirkişilik, denetim ve yönetim kayyımlıkları, vergi ihtilafları ve çözümü işleri ile iştigal etmektedir.